Μαρξισμός, Αναρχισμός
και «Αυτοδιαχείριση»
Ανδρέας Σκαμπαρδώνης
Σελίδες 474
Ευρώ: *
Προϊόν του σαπισμένου καπιταλισμού ο σύγχρονος αναρχισμός, κάθε άλλο παρά αντισύστημα, όπως διατείνονται οι οπαδοί του, μα υποκατάστημα του συστήματος για «άτακτα παιδιά», θα συντροφεύει τον γεννήτορά του έως τον θάνατο και θα ενταφιαστεί μαζί του.
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποστείλουμε τη σημαία της εναντίον του πάλης. Αντίθετα, οφείλομε να μην τον αφήνουμε σε χλωρό κλαρί. Να καταδεικνύουμε πάντα τον αντιεπιστημονικό κι αντεπαναστατικό του χαρακτήρα, τις κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές του ρίζες.
Οι αντιδραστικοί συκοφαντούν τον Κομμουνισμό και τον ταυτίζουν με τον αναρχισμό. Ο χαρακτηρισμός, άλλωστε, «αναρχοκομμουνιστικά στιχεία» είναι συνηθισμένος στο λεξιλόγιο των εχθρών κάθε λαϊκού αγώνα και διεκδίκησης. Ψέμα ασύστολο! Αν θέλαμε να μιλήσουμε με όρους της φιλολογίας, θα λέγαμε ότι ο αναρχισμός έχει τόση σχέση με τον Κομμουνισμό, όση με την αυθεντική λογοτεχνία οι σωρηδόν εκδιδόμενοι, τα τελευταία χρόνια, «πεζογράφοι», και με το γνήσιο ύφος οι (παντελώς ατάλαντοι) μανιεριστές.
Τελικός σκοπός αυτού του μαχητικού και με εναργές ύφος βιβλίου, στο οποίο προέχει ο θεωρητικός φωτισμός των εξεταζόμενων ζητημάτων, είναι να ανασκευασθεί ο σύγχρονος αναρχισμός και οι εκβλαστήσεις του, να καταδειχθεί, μέσα από την πολεμική, ο διαλεκτικός, επαναστατικός χαρακτήρας του γίγνεσθαι και να προβάλει εξοπλισμένος με τα επιστημονικά δεδομένα της εποχής μας, ακμαίος κι επίκαιρος, ο Μαρξισμός - Λενινισμός.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο