Άνοιξη μεσ' το χειμώνα
Λάμπρος Ι. Κατσίκης

Σελίδες 176
Ευρώ: 9,00
  Πρόκειται για ένα κοινωνικό και αισθηματικό μυθιστόρημα με ενδιαφέρουσα πλοκή που κρατάει άγρυπνο το ενδιαφέρον του αναγνώστη ως το τέλος. Στο έργο ψυχογραφείται ένας ολάκερος κόσμος. Ο συγγραφέας εμβαθύνει στον εσωτερικό άνθρωπο και τον ξεσκεπάζει.
Συχνά φιλοσοφεί με απώτερο σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη να φιλοσοφήσει για τη ζωή και να γίνει καλύτερος.
Το έργο, γραμμέvο με ευαισθησία και τρυφερότητα, παρουσιάζει κοινωνικά σύμβολα και καταστάσεις που συγκινούν βαθιά και γεμίζουν την ψυχή του αναγνωστη με ποικίλα συναισθήματα. Βαθύτατα ανθρωπιστικό, το έργο φέρει το μήvυμα πως η αληθινή ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται μόvο στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο