Γράμματα στην Ήρα
Βάσος Η. Βογιατζόγλου

Σελίδες 160
Ευρω: 12,00


Τα ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΡΑ απευθύνονται σε κάθε νέα μητέρα που υποπτεύεται πως το παιδί της δεν είναι ένα σάρκινο «αντικείμενο» αλλά μια οντότητα με απέραντο νου και θεία φύση μέσα στο θαυμαστό του σώμα.
Ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, έχοντας διανύσει την επιστημονική του σταδιοδρομία για μισόν αιώνα, περίπου, μέσα από νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κρατικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, έχει, ταυτόχρονα, στο ενεργητικό του ένα μεγάλο όσο και αθόρυβο άνθρωπιστικό εργο, ασκώντας, το παιδιατρικό του λειτούργημα για περισσότερα από 40 χρόνια με πάγια εθελοντική προσφορά σε διάφορες πλευρές του κοινωνικού μας βίου. Ορφανοτροφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, κρατικά, ιδιωτικά και εκκλησιαστικά, ιδρύματα πρόνοιας, προγράμματα ανθρωπιστικής δράσης στην Αθήνα τις ακριτικές και ορεινές περιοχές της Ελλάδας, φυλακές ανηλίκων, γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, καταυλισμοί τσιγγάνων είναι χώροι, άσκησης της υψηλής αποστολής του λειτουργήματός του.
Σήμερα, μάχιμο μέλος των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ο Β.Η.Β, βαθύς μελετητής επίσης των μεγάλων φιλοσοφικών και θρησκευτικών ρευμάτων της ιστορίας, με τα ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΡΑ καταθέτει την πείρα του στις νέες μητέρες για την ορθή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού. Πείρα βασισμένη όχι μόνο στις επιταγές της Παιδιατρικής Επιστήμης και της σύγχρονης ψυχολογίας αλλά και στο απόσταγμα των προαιώνιων Αρχών που μας κληροδοτούν οι θεμελιώδεις κανόνες της θρησκείας και των μεγάλων φιλοσοφικών ρευμάτων της Ανθρωπότητας.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο