Η Ελλάδα στην Ξένη Ποίηση
Γιώργος Ζ. Χριστοδουλίδης

Σελίδες 334
Ευρω: 16,00


Μέχρι τώρα, ποιήματα ξένων ποιητών για την Ελλάδα ήταν σκόρπια σε ανθολογίες ή σε εργασίες πάνω στη δημιουργία ενός ή περισσοτέρων ποιητών. Μας έλειπε μια συγκεντρωτική έκδοση που θα έδινε σ' αυτά τα ποιήματα μιαν ενότητα και θα υπογράμμιζε την ιδιαίτερη σημασία που είχαν κι εξακολουθούν να έχουν για μας ως Έλληνες. Ότι δηλαδή ξένοι ποιητές —από την εποχή των Λατίνων μέχρι σήμερα— αγάπησαν αυτή τη χώρα και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την έβαλαν στα τραγούδια τους. Κι είναι μια διαφορετική και χρήσιμη εμπειρία να βλέπεις με τα μάτια των άλλων την πατρίδα σου, με τα επιτεύγματα και τις περιπέτειες της μέσα στην Ιστορία. Ταυτόχρονα αυτή η έκδοση είναι κι ένας φόρος τιμής γι' αυτούς τους ξένους ποιητές.
Ένας ποιητής απευθύνεται φυσικά πρώτα στους ομογλωσσους με αυτόν ανθρώπους και (για να προσαρμόσουμε μια ρήση του R. S. Thomas) αν άλλοι θέλουν να σμίξουν εδώ είμαστε. Όμως για τα ποιήματα που εμπνεύστηκε από τις αξίες ενός ειδικά λαού, είναι φυσικό να θέλει ανάμεσα στους πρώτους αποδέχτες αυτών των ποιημάτων να είναι και αναγνώστες από αυτόν τον λαό.
Παίρνοντας σαν δεδομένο πως αυτά τα ποιήματα συγκαταλέγονται ανάμεσα στα αντιπροσωπευτικά του ποιητή, μεταφράζοντάς τα στην γλώσσα μας κάνουμε και μια πράξη δικαιοσύνης. Ανταποδίδουμε με αγάπη την αγάπη. Κι αυτό συμβάλλει στην κατανόηση ανάμεσα στους λαούς.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο