Άνθρωπος: το μέγα Σύμβολο του Μυστικισμού
Νικόλαος Κ. Λάος

Σελίδες 160
Eυρω: *
Στο παρόν βιβλίο, ο συγγραφέας μελετά, με βάση πρωτότυπες πηγές και με επιστημονική αυστηρότητα, τόσο την ιστορική εξέλιξη όσο και το φιλοσοφικό περιεχόμενο των κυριότερων αποκρυφιστικών ρευμάτων της Δύσης.
Συγκεκριμένα, μελετώνται η Ερμητική φιλοσοφία, η Καμπαλά, η Αλχημεία, οι Ιππότες Ναΐτες, οι Ροδόσταυροι κ.ά.
Σ' αυτά τα κινήματα εσωτερικής σοφίας, ο συγγραφέας βλέπει προσπάθειες διεύρυνσης της συνείδησης εξατομίκευσης, κατανόησης της σχέσης μεταξύ της πραγματικότητας της συνείδησης και της πραγματικότητας του κόσμου και, τελικά, θέωσης.
Ο Νικόλαος Λάος γράφει με την ευθύνη του ερευνητή της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας και του σύγχρονου μέλους ταγμάτων εσωτερικής σοφίας. Απευθύνεται σ' εκείνους που θέλουν να εξερευνήσουν και να υμνήσουν τους δεσμούς μεταξύ νου, σώματος και πνεύματος, και γενικότερα τη σύσταση του Μικρόκοσμου και του Μακρόκοσμου, ή τουλάχιστον ασχολούνται στην ιστορία κάποιων, τρόπον τινά, παρασκηνιακών κινημάτων της ευρωπαϊκής διανόησης.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο