Τελευταία ενημέρωση σελίδας 15 Ιανουαρίου 2020 04:20 μμ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Έκπτωση 20% στα βιβλία Ιδρυμάτων - Πανεπιστημίων


ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΤΙΝΟΣ Α.Ε. (Κωνσταντίνος Στάικος)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΔΙΣΜΕ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΜΝΗΜΩΝ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Σχολή Μωραΐτη)


ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΝΤΕΝΙΖ ΧΑΡΒΕΫ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΤΒΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΠΙΟΠ


ALPHA BANK - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ"

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο