Ταξείδι Μεσ' στο Χρόνο
Σοφία Κ. Τσώλη - Γεωργοπούλου
Σελίδες 232
Ευρω: 20


... Με τα χρόνια, τα καθημερινά σκέπαζαν τα παλιά και τα της άλλης μέρας τα της προηγούμενης και πάλι και πάλι.
Και λες ξεχάστηκαν όλα. Κι όμως...
Ο χρόνος διαπερνά το κορμί, διαπερνά τα κόκκαλα, αδυνατίζει τη μνήμη.
Δεν ακουμπάει όμως την ψυχή.
Κι ένα κομμάτι της ψυχής μου είναι τούτο, απιθωμένο στη διάθεση του αναγνώστη, είμαι εγώ μέσα στον χρόνο.
Είναι τα ίχνη που έμειναν καθώς διάβηκα...

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο