Εφαρμοσμένη Στατιστική
Aνάλυση και Στοιχεία Πιθανότήτων
Βόντα Ίλια
Καραγρηγορίου Αλέξανδρος


Σελίδες 312
Ευρώ: 30,00

Για πολλά χρόνια η Στατιστική ήταν αποκλειστικά συνδεδεμένη με την ανάλυση δεδομένων. Η Στατιστική ουσιαστικά αναπτύχθηκε τους τελευταίους 2 αιώνες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τη συλλογή, την παρουσίαση και την ανάλυση των δεδομένων από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες.
Σήμερα, μετά τα γιγαντιαία βήματα του 20ου αιώνα η Στατιστική καταπιάνεται με τον σχεδιασμό του τρόπου συλλογής δεδομένων, την οργάνωση και ανάλυση δεδομένων και τη διατύπωση συμπερασμάτων. Στη Στατιστική υπάρχουν δύο βασικές έννοιες, αυτές του Πληθυσμού (Population) και του Δείγματος (Sample).
Ορισμός: Στατιστική είναι ο κλάδος εκείνος της επιστήμης όπου διατυπώνονται τα αξιώματα και η μεθοδολογία που διέπουν
α) το σχεδιασμό και τον τρόπο συλλογής δεδομένων-πληροφοριών
β) την οργάνωση, κατανομή και ανάλυση δεδομένων και
γ) τη διατύπωση συμπερασμάτων, αποτελεσμάτων και αποφάσεων.
Οι κλάδοι της Στατιστικής που καταπιάνονται με τα ανωτέρω τρία θέματα είναι:
α) Σχεδιασμός Πειραμάτων (Experimental Design)
β) Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics)
γ) Στατιστική Συμπερασματολογία (Inferential Statistics)

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο