τῶν γραμμάτων
(ποιήματα)
Χρυσούλα
Παπακυριάκου


Σελίδες 64
Ευρώ: 8,00


Ἡ Χρυσούλα Παπακυριάκου εἶναι φιλόλογος. Ζεῖ καὶ ἐργάζεται στὴ Θεσσαλονίκη. Ἔχει γράψει ποιήματα καὶ δοκίμια.
"τῶν γραμμάτων" εἶναι ἡ πρώτη ποιητικὴ συλλογή της. Τὰ ποιήματά της, δοχεῖα δονούμενα ἀπὸ κατασταλαγμένα βιώματα, –χαρακτηριστικὰ ἑνὸς εὐαίσθητου, καλλιεργημένου, στιβαροῦ καὶ στοχαστικοῦ πνεύματος–, διακρίνονται ἀπὸ ἕνα πολὺ προσωπικὸ πάθος· ἐκεῖνο Τῶν Γραμμάτων τῆς ποιήτριας· τῆς παιδείας, τῆς κατορθωμένης γλώσσας, τῶν (ἀνα)γνωσμάτων της. Δὲν εἶναι λοιπὸν καθόλου τυχαία ἡ ἐπιλογὴ τοῦ τίτλου. Τῶν Γραμμάτων ἀναβρασμὸς εἶναι ἐντέλει οἱ ποιότητες τοῦ γλεύκους αὐτῶν τῶν λεπτοδουλεμένων στέρεων δοχείων. Χωρὶς τὸ καλούπι μιᾶς ἢ τῆς ποιητικῆς γλώσσας, σιγοψιθυρίζει ἡ ποιήτρια, «βίωμα», –αὐτὸς ὁ ὀπτόπλινθος τοῦ «κτίσματος» ποὺ λέγεται «ἀνθρώπινο πρόσωπο»– δὲν μπορεῖ νὰ πήξει καὶ νὰ σχηματιστεῖ. Λόγια καὶ βιώματα λοιπὸν πᾶνε μαζί. Εἶναι συνυφασμένα ἐκ φύσεως μάλιστα, μὲ τρόπο χαροποιὸ καὶ τραγικὸ συνάμα. Ἡ ποιήτρια λοιπόν, ποὺ ἔχει «ζήσει» ὣς τὸ μεδούλι της αὐτὸ τὸ μοιραῖο σοφίλιασμα, ἀποκαλύπτει μὲ δωρικὸ λόγο, ποὺ θυμίζει κάποτε λόγο ἀπὸ χορικὸ ἀρχαίας τραγωδίας (σελ. 22), ἕνα μυστικὸ τῆς ζωῆς. Τὸ τελευταῖο ποίημα τῆς συλλογῆς συνοψίζει μὲ χαρμολύπη τὸ μοιραῖο διπλὸ δράμα: πὼς τὰ Ποιήματα/Βιώματα εἶναι σκιὲς ἀπὸ κάτι Ἀόρατο, πὼς αὐτὸ τὸ Ἀόρατο εἶναι ποὺ ὑφαίνει διαρκῶς ἡ Ποίηση/Βίωμα, μὲ μοναδικὰ προϊόντα στὸ τέλος «λέξεις», ποὺ στὴν οὐσία εἶναι μονάχα «σκιές» δίχως ἀξία, ἀφοῦ ἐλλείψει χρωμάτων καὶ περιγραμμάτων, δὲν ὁρίζουν τὴν Οὐσία τοῦ Ἀόρατου: «Ποιήματα / σκιὲς τοῦ ἀόρατου / ὑφαντοῦ τῆς ποίησης».

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο