Περιοδικό «Θυρίδες»
Α. Κ. Χριστοδούλου και Γιάννης Πατίλης

Σελίδες 8 - 48
Ευρώ: 05,00

Οι «ΘΥΡΙΔΕΣ» εἶναι Περιοδικὸ Ἀρχεῖο ποὺ ἐκδίδεται σὲ ἄτακτα χρονικὰ διαστήματα. Ἀνήκει στὴ σειρὰ «ΔίθυροΝ» ποὺ ἐκδίδει τὸ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ».
Δημοσιεύει ἔργα ποὺ γιὰ διάφορους λόγους δὲν μποροῦν νὰ ἐκδοθοῦν ὑπὸ μορφὴν βιβλίου. Ὁ ἀριθμός τῶν σελίδων κάθε τεύχους προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἔκταση τῆς δημοσιεύσιμης ὕλης· κάθε τεῦχος μπορεῖ νὰ ἔχει ἀπὸ 8 ἕως 48 σελίδες κατ' ἀνώτατο ὅριο. Σὲ αὐτὲς δημοσιεύεται μία μόνο εργασία, ἕνα ἢ περισσότερα δοκίμια, μία μελέτη, ἕνα, δύο ἢ περισσότερα σχόλια, μία ποιητικὴ σύνθεση ἢ συλλογή, ἕνα ἢ περισσότερα διηγήματα, μία συλλογὴ εἰκαστικῶν ἔργων ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΑ Ἢ ΞΕΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ἢ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ.
Ὅλα τὰ κείμενα ἐκδίδονται σύμφωνα μὲ τὴ χιλιόχρονη παράδοση τῆς μικρογράμματης ἑλληνικῆς πολυτονικῆς ὀρθογραφίας. Κάθε τεῦχος στοιχειοθετεῖται ἠλεκτρονικὰ καὶ ἐκτυπώνεται σὲ ψηφιακὸ τυπογραφεῖο.
Ἡ σύρραψη τῶν τετρασέλιδων μὲ συρματάκια διευκολύνει τὴ βιβλιοδεσία τῶν τευχῶν σὲ τόμο.
ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ «ΘΥΡΙΔΩΝ» ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ Α. Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΙΛΗΣ.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο