Η Κάτω Φωνή
Μάγδα Τσιρογιάννη

Σελίδες 136
Ευρώ: 10,00


Ἡ συλλογὴ δικηγημάτων τῆς Μάγδας Δ. Τσιρογιάννη μὲ τίτλο Ἡ Κάτω Φωνὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα (9) διηγήματα, ὀργανωμένα σιωπηρὰ σὲ τρεῖς τριάδες, ποὺ ὑπαινίσσονται μιὰ προοδευτικὴ ἀνέλιξη ἀπὸ διάφορες ἐκφάνσεις τοῦ ἐρωτικοῦ ὁρμέμφυτου πρὸς ὑψηλότερες πνευματικὲς ἐμπειρίες. Εἶναι φανερὸ ἐπίσης τὸ ἀναζωογονητικό, ἐρωτικὸ ἐπίσης, διαρκὲς ἄνοιγμα τῆς συγγραφέως πρὸς τὴν μητέρα, γενέθλια γῆ, καὶ τὶς μεγάλες ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς πνευματικῆς παράδοσης, ποὺ σώζονται διαχρονικὰ στὸ φῶς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.
Ὡστόσο ἀπὸ τὰ πολὺ ἐνδιαφέροντα αὐτὰ πεζογραφήματα δὲ λείπουν καὶ οἱ βαριὲς σκιές, ἀπόηχοι τοῦ ἐρωτικοῦ δράματος ἐπίσης, ποὺ συχνὰ τελειώνει ὄχι μὲ ἔξοδο ἀλλὰ μὲ ἐγκλεισμὸ στὸ σκοτάδι.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο