ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΣ
Νίκος Βουρνάζος

Σελίδες 272
Ευρώ: 16,00
«Τα τελευταία χρόνια με βασάνιζε μια εσωτερική μου φωνή, καλώντας με να βάλω στο χαρτί αυτά που έζησα και για τους ανθρώπους που γνώρισα στους αγώνες για επιβίωση και δημιουργία μιας δικαιότερης κοινωνίας.
Το Χορεύοντας μόνος είναι γέννημα παραπονεμένης φωνής της ιστορικής μνήμης προσώπων και γεγονότων που έγιναν θυσία, διαμορφώνοντας έτσι ιστορικές στιγμές σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικούς χώρους».

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο