ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ - τόμος Β`)
Γάϊος Σουητώνιος

Ευρω: *
Ο Γάιος Σουητώνιος, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Γάιος Σουητώνιος Τραγκύλλος (Gaius Suetonius Tranquillus), είναι ένας από τους σημαντικότερους Ρωμαίους ιστορικούς, των οποίων έργα σώθηκαν ως τις ημέρες μας. Ελάχιστα είναι γνωστά για τη ζωή του. Ο ίδιος επίμονα αποφεύγει να δώσει στοιχεία για τον εαυτό του, παρόλο που το έργο του αφορά βιογραφίες άλλων προσώπων.
Η σειρά «Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ» περιλαμβάνει τους Καίσαρες:
Ι. Ιούλιος Καίσαρ.
ΙΙ. Αύγουστος.
ΙΙΙ. Τιβέριος.
ΙV. Καλιγούλας.
V. Κλάυδιος.
VI. Νέρων.
VII. Γάλβας - Όθων - Βιτέλλιος.
VIII. Βεσπασιανός - Τίτος - Δομιτιανός.
Επίσης κυκλοφορεί του ίδιου συγγραφέα:
ΠΕΡΙ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, με την ίδια τιμή.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο