ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, Γεώργ. Στογιάννος, Ανδρέας Φίλης

Σελίδες 48
Ευρω: 5,22

Ο Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, ο Γιώργος Στογιάννος και ο Ανδρέας Φίλης είναι τρεις δάσκαλοι, οι οποίοι συναντήθηκαν στην πόλη του Μονάχου, προσφέροντας ελληνική παιδεία σε μεταναστόπουλα.
Εκεί υπηρέτησαν στη δημοτική εκπαίδευση μεταλαμπαδεύοντας την ελληνική μόρφωση στα παιδιά των Ελλήνων ομογενών.
Αποφάσισαν με κοινό ενδιαφέρον να καταγράψουν τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους για την αξιολόγηση των σχολικών επιδόσεων.
Στο μικρό αυτό βιβλιαράκι καταθέτουν μερικές εννοιολογικές οριοθετήσεις, ιστορική αναφορά για την προσέγγιση της αξιολόγησης των σχολικών επιδόσεων, την εκσυγχρονιστική προσπάθεια υπέρ της αξιολόγησης όπως και την άλλη άποψη που θέλει την κατάργηση του θεσμού της αξιολόγησης.
Στο τέλος αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους και τις προσπάθειές τους.
Κατονομάζουν τους παράγοντες που σχετίζονται με το θέμα. Τους δασκάλους, τα παιδιά, τους γονείς, την κοινωνία, τις πολιτικές παρεμβάσεις που έχουν κατά καιρό υποβληθεί και τις απόψεις που συνεχώς αλληλεπιδρούν για το σοβαρό αυτό θέμα.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο