ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Στέφανος Κολοβός

Σελίδες 464
Ευρω: 15,00

Το έργο ενός εκπαιδευτικού εν ενεργεία, με θεωρητική γνώση και πρακτική παιδαγωγική πείρα που αποτυπώνει τις περιδιαβάσεις του από καίρια σημεία της ελληνικής εκπαίδευσης. Με τη μορφή του οδοιπορικού καταθέτει εδώ τις παιδαγωγικές του πρακτικές μέσα από τρεις διαδοχικούς κύκλους εμπειριών που βίωσε κατά τη δεκαετία του '80: στα μονοθέσια της Κοζάνης αρχικά με σημαία τις αντιαυταρχικές ιδέες, στη Λαϊκή επιμόρφωση ύστερα με την αύρα της απελευθερωτικής εκπαίδευσης και στα ελληνικά σχολεία της Γαλλίας στο δεύτερο μισό της δεκαετίας στην ατμόσφαιρα μίας πρωτόγνωρης διαπολιτισμικής αγωγής.
Εμπειρίες μίας εποχής με έντονες κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες, όπως μετουσιώθηκαν στον στίβο της εκπαίδευσης σε εναλλακτικές παιδαγωγικές απόπειρες... Πρακτικές που αντανακλούν και αποκαλύπτουν με τρόπο μοναδικό σημαντικές πτυχές της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, όπου διακρίνει κανείς τις επιρροές των κυρίαρχων παιδαγωγικών ρευμάτων της εποχής, όπως αρθρώνονται στην προσπάθεια ενός δασκάλου να συνδιαλλαγεί με την ύπαρξη ή και την απουσία ενός προγράμματος βασικών γνώσεων.
Οι εμπειρίες που καταγράφονται, συνοδευόμενες από προσωπικά τεκμήρια και άφθονα δείγματα διδακτικών υλικών, ουσιαστικά αποστασιοποιούνται από το υποκειμενικό βλέμμα αναδεικνύοντας μέσα από το προσωπικό βίωμα την πορεία της νεότερης παιδαγωγικής σκέψης και πράξης στη χώρα μας.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο