Ἱπποκρατικὴ Ἰατρικὴ Ὁρολογία
Πᾶνος Ἀποστολίδης

Σελίδες 368
Ευρώ: 26,00

Στὸ παρὸν πόνημα γίνεται προσπάθεια ἀνίχνευσης τῆς καταγωγῆς ἐπιλεγμένων ἰατρικῶν ὅρων τῆς Ἱπποκρατικῆς Συλλογῆς.

Ἀποθησαυρίζονται περισσότερες ἀπὸ 1180 λέξεις-ὅροι, στοὺς ὁποίους δίδεται ἡ ἑρμηνεία στὴ νεώτερη ἰατρικὴ ὁρολογία καὶ συνάμα ἐπιχειρεῖται ἡ ἑτοιμολόγηση ἀρκετῶν ἐξ αὐτῶν.


(Στὸ κείμενο τοῦ βιβλίου ακολουθεῖται ἡ πολυτονικὴ γραφή).

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο