Η σωστή χρήση
της Νεοελληνικής Γλώσσας
Χαράλαμπος Ζορμπάς

Σελίδες 176
Ευρω: 13,00

Στο βιβλίο αυτό επισημαίνονται τα λάθη τα οποία γίνονται στην καθημερινή χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και η τάση που υπάρχει στην πλειονότητα των Ελλήνων να αποφεύγουν τους λόγιους τύπους και να «παραμορφώνουν» τις λόγιες φράσεις, στοιχεία τα οποία είναι άρρηκτα ενσωματωμένα στη Νεοελληνική και συντελούν στην καλαίσθητη και σαφέστερη διατύπωση των νοημάτων, στην εκφραστική ευχέρεια και ευελιξία, στην πολυ-μορφία και στον λεκτίκο πλούτο.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο