ΚΑΤΟΧΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ
Κων/να Μπάδα - Θαν. Σφήκας
(Επιμέλεια)


Σελίδες 536
Ευρω: 25,00

Ο συλλογικός αυτός τόμος επιχειρεί να συμβάλει στη μελέτη της τοπικής ιστορίας και της μνήμης στην Αιτωλοακαρνανία, στην αποτύπωση των τοπικών ιστορικών και πολιτισμικών παραμέτρων που συγκροτούν την εσωτερική δυναμική του τόπου, και στην ανάδειξη της τοπικής ιδιαιτερότητας.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο