Επιστολές
πρός Δημόνικον (2 τόμοι)
Βάσος Ηλία Βογιατζόγλου

Σελίδες 256 & 272
Ευρω: 13,00 & 15,00

Οι «επιστολές προς Δημόνικον» του Βάσου Ηλία Βογιατζόγλου γράφτηκαν σε μια, περίπου, τριακονταετία, από το 1976 και μετά, επιχειρώντας νά αποτελέσουν το ξεκίνημα για μια συζήτηση ανάμεσα στον συγγραφέα τους και σ’ έναν μαθητή που τον τίμησε και τον τιμά μέχρι σήμερα μέ την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του.
Μέσα από τις επιστολές αυτές, διαγράφεται η προσπάθεια μιας πρώτης προσέγγισης στα μεγάλα ερωτήματα που ορθώνουν με δέος το Όν καί το Έσχατο στον φιλέρευνο νου κάθε ανθρώπου.
Φυσικά οι «επιστολές προς Δημόνικον» δεν φιλοδοξούν να δώσουν απαντήσεις άμεσες σ’ αυτά τα προαιώνια ερωτήματα και, μάλιστα, εκεί όπου μεγάλες μορφές της παγκόσμιας διανόησης απέτυχαν να το πράξουν.
Η βαθύτερη πρόθεση του συγγραφέα τους ήταν —και παραμένει— η κατάθεση μιας προσωπικής εμπειρίας στον ευγενικό Δημόνικο που, ίσως, θα τον βοηθούσε στην σκληρή περιπέτεια της πνευματικής του άθλησης. Μιας άθλησης που ο ανήσυχος μαθητής ξεκίνησε ήδη από τα πρώιμα νεανικά του χρόνια και συνεχίζει μέχρι σήμερα.
Και οι δύο τόμοι των «Επιστολών πρός Δημόνικον» φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν πνευματικό οδηγό του σύγχρονου –και παντοτινού– ανθρώπου στον δύσβατο δρόμο της ανεύρεσης και βίωσης της Αλήθειας.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο