Κιλκισιακά: Ιστορικά και
Λαογραφικά Σύμμεικτα
Χρήστος Σαμουηλίδης

Σελίδες 128
Ευρω: 14,00

Η αρχαιότερη, μετά τον Όμηρο, αναφορά στην περιοχή του σημερινού Κιλκίς γίνεται από τον Ηρόδοτο, στο Ζ' βιβλίο του (βλ. εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1954), όπου περιγράφεται η πορεία του στρατού και του στόλου του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδας.

Ακριβώς στην παράγραφο 124 του βιβλίου αυτού λέει ότι ο Πέρσης βασιλιάς και το απειράριθμο πεζικό του [κάπου ενάμιση εκατομμύριο στρατός], «επορεύετο εξ Ακάνθου (πρόκειται για πόλη κοντά στη διώρυγα του Αθω) την μεσογαίαν τέμνων της οδού, βουλόμενος εις Θέρμην απικέσθαι. [Η Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε ακόμα, αφού θεμελιώθηκε από το βασιλιά της Μακεδονίας Κάσσανδρο, αργότερα, το 315 π.Χ., ενώ ο Ξέρξης φθάνει στα μέρη μας το 480 π.Χ]. «Επορεύετο δέ δια της Παιονικής και Κρηστωνικής χώρας προς τον ποταμόν Εχείδωρον [λέγεται και Εχέδωρος, από άλλους αρχαίους συγγραφείς, και Χείδωρος, ενώ από τους ύστερους, τουλάχιστον, βυζαντινούς συγγραφείς ονομάζεται Γαλυκός], ος εκ Κρηστωναίων αρξάμενος, ρέει δια της Μυγδονίης χώρης και εξιεί παρά το έλος το επ’ Αξιώ ποταμώ».

Δηλαδή, ο Ξέρξης ξεκίνησε με το πεζικό του από την Ακανθο και πορευόταν από τα μεσόγεια, θέλοντας να φτάσει στη Θέρμη. Διέχισε την Παιονική και την Κρηστωνική χώρα κοντά στον ποταμό Εχείδωρο, ο οποίος πηγάζει από την περιοχή των Κρηστωναίων, διαρρέει τη Μυγδονία και χύνεται κοντά στους βάλτους του Αξιού ποταμού...

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο