Άπαντα - Τα Ποιήματα
Χρήστος Σαμουηλίδης

Σελίδες 240
Ευρω: 18,00

ΚΑΚΟΜΑΝΤΕΙΑ

Είπε ο άφρονας στο νου του μια φορά:
«Θα ζήσουν και χωρίς την τέχνη οι άνθρωποι.
Όταν θα γίνουν δυνατοί στο σώμα την καρδιά και την ψυχή,
δε θα χρειάζονται τα μάγια και τη νάρκη,
για να καλμάρουνε τον πόνο τους.
Όταν το όνειρο ενσαρκωθεί στη γη,
δεν θα προσφέρει η ζωή πια θέματα και πάθη.
Ο κόσμος δε θα περιπλέκεται σε τραγωδίες
κι ο έρωτας ο τύραννος,
γυμνός από μυστήριο,
θα γίνει ο περίγελος των πάντων».

Είπε ο άφρονας στο νου του μια φορά.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο